DATA: divendres 17 de març de 2017
HORA: 21:00
UBICACIó: Set Ball, Sant Cugat del Vallès
De Vellut al Set Ball de Sant Cugat del Vallès divendres 17 de març de 2017

EL duo de Vellut oferirà un concert pel lliurament de premis de la Federació Espanyola de Hockey.

Música Transversal